Home › Pomysł powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego

Pomysł powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego

Idea powołania organizacji windykacyjnej to rezultat długoletnich doświadczeń ekipy menedżerów o rozległych osiągnięciach w branży finansowej, doradczej i audytorskiej. W efekcie analiz rynku, licznych konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami sektora bankowego i pozabankowego, z menedżerami na co dzień borykającymi się z problematyką rosnącej pułapki trudnych zadłużeń, narodził się koncept przedsięwzięcia, którego założeniem było przedstawienie kompleksowej oferty, zbudowanej z szerokiej gamy mechanizmów ekonomicznych i operacyjnych, łączącej umiejętne i niestandardowe sterowanie pakietami wierzytelności z rutyną zespołów i partnerów operacyjnych. Z osobistej praktyki twórców firmy widać, że małe i słabe organizacyjnie podmioty rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, małe banki korporacyjne, firmy parabankowe i zwykłe korporacje – zmagają się z ogromnymi kłopotami w tej dziedzinie, nie potrafiąc lub nie mogąc ze względów organizacyjnych lub jurydycznych rozpocząć zmagania z oszukańczymi dłużnikami w sposób bardziej kreatywny, nie ograniczając się do prostej i mało skutecznej ścieżki komorniczo-sądowej. Prekursorski koszyk produktów i usług, wypracowany przez ekspertów organizacji i elastycznie dostosowywany do wymagań kontrahenta, umożliwia precyzyjną ofertę dla firm nie tylko z branży finansowej, ale też przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, fundacji oraz stowarzyszeń, gdzie wspólnym mianownikiem są niespłacane należności. W szczególności bardzo dobrze rozpoznaje się tu oczekiwania i indywidualne cechy funkcjonowania spółdzielczych instytucji finansowych..
Artykuł źródłowy: tabletki odchudzające odchudzanie